Koken voor kwetsbare ouderen

woensdag 2 januari 2019

Kerst- Nieuwjaarsdiner voor wijkbewoners
Ook dit jaar organiseren alle woonservice punten voor wijkbewoners een diner rond de feestdagen.
In de woonservices Zuid in de Vink, Boschweg in het Gasthuis, Centrum in het Spectrum en ook in Wijbosch in de Schakel zal een moment georganiseerd gaan worden rond kerst/nieuwjaar.
Voor wie? Speciaal voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben in het kader van ‘eenzaamheid’ of een moeilijk jaar hebben gehad, maar ook voor mensen die de luxe van een “kerst”diner niet zelfstandig kunnen beleven door bijv. geldgebrek of weinig sociale contacten. Mensen die we blij kunnen maken met een gezamenlijk diner.
De diners worden in de weken voorafgaand aan kerst of in het nieuwe jaar georganiseerd op drie momenten in Schijndel en worden bereid mede met behulp van trouwe vrijwilligers van de diverse woonservice centra:

Vrijdag 14 december in het Spectrum. Begint om 11:30 uur eindigt rond 14:00 uur
Donderdag 20 december in de Vink. Begint om 12:00 uur eindigt rond 14:00 uur
Donderdag 20 december in het Gasthuis. Begint om 16:30 uur eindigt om 19:00 uur
Woensdag 2 Januari in de Schakel. Begint om 18:00 uur eindigt om 21:00 uur

Wat vragen wij van onze netwerkpartners binnen de woonservices?
Om de juiste mensen aan tafel krijgen, willen wij jullie allemaal vragen om mee te denken en mogelijk mensen aan te dragen voor dit diner. Natuurlijk met toestemming van de mensen.
Zijn er mensen die niet of nauwelijks aansluiten bij bestaande activiteiten, die zich achter gesloten deuren eenzaam voelen of weinig mogelijkheden hebben.
Kent u als wijkverpleegkundige, medewerker van het Sociaal Wijkteam, organisatie, opbouwwerker of als vrijwilliger de mensen achter dit verhaal, die anders niet zo zichtbaar zijn?
Aanmelden
Bij Welzijn De Meierij kunt u aanmelden voor woonservice Zuid, Boschweg en Centrum. Bij ‘t Middelpunt kunt u mensen aanmelden voor woonservice Wijbosch, uiteraard in samenspraak met betreffende persoon.
Misschien wil een deelnemer in een andere wijk eten, dat kan. Vermeld dit bij de aanmelding. Op die manier proberen we zo goed mogelijk zicht te houden in de verschillende wijken. Wat niet weg zal nemen dat er in de ene wijk meer en in de andere wijk minder sprake is van eenzaamheid en/of armoede.
Voordat u enthousiast wordt en al een behoorlijk aantal mensen op het oog heeft, neem eventjes contact op met de administratie van Welzijn De Meierij om te kijken hoe het staat met het aantal aanmeldingen. Zo hoeft u niemand teleur te stellen.
Aanmelden voor het feestelijk diner kan bij:
Welzijn De Meierij voor Zuid, Boschweg en Centrum via telefoonnummer: 073-5441400
’t Middelpunt bij de Schakel voor Wijbosch via telefoonnummer: 073 7200777
Wij danken u voor uw medewerking aan deze actie.

Agenda

13
september
vrijdag 13 september 2019
zaterdag 28 september 2019
vrijdag 11 oktober 2019
18
oktober
vrijdag 18 oktober 2019
woensdag 23 oktober 2019