Protocol Dorpscentrum De Schakel

dinsdag 1 september 2020

Dorpscentrum “De Schakel”
Eerdsebaan 1

Wijbosch

www.deschakel@wijbosch.com

 

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 8 juni weer open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen.

PROTOCOL VOOR DORPSCENTRUM “DE SCHAKEL” WIJBOSCH

1.Beperkte opening Dorpscentrum

1.1.Opening van ons gebouw

Vanaf 08 juni 2020 kunnen een beperkt aantal activiteiten in de Schakel weer plaatsvinden, mits aan de gestelde voorwaarden van de overheid met betrekking tot de covid-19 regels wordt voldaan.

1.2       Het protocol

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen is vastgesteld om ons dorpscentrum veilig te kunnen gebruiken.

Dit protocol is tot stand gekomen in overleg tussen Stichting Dorpscentrum Wijbosch (stichtingsbestuur) , beheerder, vrijwilligersvertegenwoordiging, vaste gebruikers van DC De Schakel en Stichting Laverhof. Het is geldig tot richtlijnen en/of omstandigheden wijzigen en verder zolang als door het stichtingsbestuur en Stichting Laverhof nodig wordt geacht.

1.3       Randvoorwaarden

Stichting Laverhof heeft als eigenaar van het gebouw goedkeuring verleend aan dit protocol.

1.4       Openingstijden

De Schakel is voorlopig alleen geopend voor geplande activiteiten die (tijdig) in de zalenplanner moeten worden aangevraagd. De beheerder zal dan zorgen voor openen en sluiten.

1.6       Verantwoordelijkheid beheer

Stichting Dorpscentrum Wijbosch (bestuur van De Schakel).

Beheerder is Hans Santegoeds (06-1738 6902)

1.7       Toegankelijke ruimten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om andere ruimten te betreden dan die van De Schakel zolang dit protocol van kracht is. Verpleeghuis St. Barbara is niet toegankelijk voor gebruikers van De Schakel.

 

2          Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1       Het buitenterrein

Het terrasgedeelte behorende bij De Schakel en de twee jeu de boules banen mogen met inachtneming van de in hoofdstuk 3 genoemde maatregelen gebruikt worden. Het terrasgedeelte dat hoort bij De Schakel zal duidelijk afgebakend worden aangegeven.

2.2       Toegang tot het gebouw

De Schakel is uitsluitend toegankelijk via de hoofdingang van De Schakel.                                      
UITDRUKKELIJK NIET VIA ST BARBARA.

2.3       Capaciteit

Het maximaal toelaatbare aantal bezoekers is 30 personen (excl. barvrijwilligers).

Café:         8 personen

Kapittel:     6 personen

Refter:      16 personen

2.4       Inrichting ruimten

Daar waar nodig zal belijning en/of afscheiding worden aangebracht. Het aantal toegestane tafels en stoelen zal op voldoende afstand worden geplaatst en mag alleen in overleg met de beheerder of de barvrijwilliger (binnen de regels) worden verplaatst.

 

3          Extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Voor een verantwoord gebruik worden de volgende maatregelen getroffen:

3.1       Toegang tot de locatie

Toegang tot de locatie is alleen mogelijk met toestemming van en in overleg met de beheerder. Activiteiten moeten tijdig worden aangemeld in de zalenplanner. Alle gebruikers van De Schakel volgen de  aanduidingen en belijningen zoals aangegeven.

3.2       Instructies voor beheerders en gebruikers

Het protocol en de instructies zullen op strategische plaatsen worden opgehangen (ingang, alle ruimten, toiletten etc.). Ook zal het protocol aan gebruikers worden toegestuurd (KBO Wijbosch, Stg Dorpsraad Wijbosch, Stg Laverhof).

3.3       Extra schoonmaak maatregelen

 • Toiletten worden dagelijks voor opening volgens het schoonmaakschema van Stg Laverhof professioneel schoongemaakt.
 • Extra hygiënegel en doekjes worden geplaatst.
 • Geef elkaar de ruimte bij in en uitgaan toiletruimte.
 • Op diverse plaatsen (hoofdingang, café bij biljarts, toiletten) zullen hygiënegel en ontsmettingsdoekjes met afvalbakjes  worden geplaatst.
 • Tafels, stoelen, bar, deurklinken, handgrepen, spoelknoppen en kranen zullen voor en tijdens opening en na sluiting extra worden gereinigd.

3.4       Consumpties

 • Consumpties e.d. dienen bij de bar te worden afgehaald, achter de gele lijn
 • Leeg goed inleveren bij de bar, achter de gele lijn
 • Bij contante betaling geld op aangegeven plaats neer leggen (eventueel wisselgeld wordt daar ook neergelegd)
 • Geen direct contact met de barvrijwilliger
 • Alle glazen + servies worden na gebruik in vaatwasser gereinigd.

Daar waar nodig zullen belijning voor looprichting en toegangsbeperking worden aangegeven met daarvoor bestemde middelen.

 

4          Zo gaan we met elkaar om                                                      

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niezen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1       Vrijwilligers

De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van alle voor hen relevante onderdelen van dit protocol. De vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.

 

5          Programmeerkeuze

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimten.

5.1       Deze activiteiten zijn mogelijk in De Schakel

Activiteiten die vooraf zijn besproken en goedgekeurd door de beheerder, zoals:

 • Bijeenkomsten voor overleg van diverse vaste gebruikers van De Schakel.
 • Biljarten, kaarten etc. (alleen met aanvullend protocol).Onder Voorbehoud v.a. juli.

Alle deelnemers dienen van te voren worden aangemeld. De beheerder houdt toezicht op het maximaal toelaatbare aantal bezoekers.

Recepties, feesten etc. zijn niet toegestaan

 

6          Vervolgstappen

De landelijke richtlijnen en voorschriften worden nauwlettend gevolgd. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

 

Datum: 28-5-2020

Stichting Dorpscentrum Wijbosch

 

Bijlage: Veiligheid en Hygiëneregels voor iedereen

2 september 2021
KLETSMARKT maandag 6 september om 19:30 uur in Dorpscentrum De Schakel te Wijbosch. Ruilnetwerk Wijbosch is een ruilkring. Dat wil zeggen dat de leden diensten en goederen uitwisselen in ruil voor... Lees meer
6 augustus 2021
   Dorpscentrum de Schakel is gesloten vanaf 24 juli t/m 5 september 2021.    De beheerder wenst u een fijne zomervakantie        
6 augustus 2021
   Dorpscentrum de Schakel is gesloten vanaf 24 juli t/m 5 september 2021.    De beheerder wenst u een fijne zomervakantie        
20 juli 2021
  Op maandagavond 19 juli was de startbijeenkomst van het Ruilnetwerk Wijbosch in Dorpscentrum De Schakel. Meer dan 30 mensen kwamen luisteren naar het doel en werkwijze van het nieuwe Ruilnetwerk.... Lees meer
25 juni 2021
Beste Klanten,    I.v.m een storing in het koelingssysteem zijn wij helaas vandaag wederom niet in Wijbosch!  Sorry voor het ongemak!    Volgende week vrijdag  (2 Juli) staan wij weer met véél... Lees meer

De Schakel
Eerdsebaan 1 5482 DA Schijndel

Agenda