Beleidsplan 2017-2021 "Wonen in Wijbosch"

Inleiding

 

Wijbosch heeft vanaf oktober 1975 een eigen actieve Dorpsraad. Inmiddels was Dorpshuis de Geut in gebruik genomen. Via de dorpsraad werden zoveel mogelijk de gebruikers van de Geut gebundeld.

De dorpsraad werd notarieel opgericht 20 oktober 1980

 

De statutaire doelstelling luidt:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het sociaal cultureel leven in Wijbosch.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van acties en evenementen van allerlei aard en soort teneinde daaruit opbrengsten te verkrijgen ter verwezenlijking van haar doelstelling.

Wijbosch is onderdeel van de Gemeente Schijndel. De gemeente Schijndel heeft 23360 inwoners en Wijbosch heeft inclusief inwoners van Laverhof (St. Barbara) 1320 inwoners. Wijbosch heeft 554 huishoudens inclusief het buitengebied (2016). Per 1-1-2017 is Wijbosch onderdeel van de gemeente Meierijstad.

Bijzondere bewoners:

St. Barbara is een verpleeghuis. Er wonen ongeveer 96 mensen. Voorheen was St. Barbara een verpleeghuis voor religieuzen. Sinds 1997 worden er vooral mensen uit Schijndel en omgeving opgenomen, maar er woont nog steeds een groep religieuzen. De bewoners zijn voornamelijk ouderen.

 

In deze notitie formuleert de Dorpsraad Wijbosch haar speerpunten voor de periode 2017-2021. Voor de realisering daarvan treedt zij in overleg met vrijwilligers, de bewoners van Wijbosch en organisaties en instanties die haar behulpzaam kunnen zijn voor de realisering daarvan.

Het gehele beleidsplan kunt u inzien bij de Dorpsraad Wijbosch.

BijlageGrootte
PDF icon infographics2017.pdf410.34 KB

Agenda