Arbeidsmigranten in Meierijstad

maandag 6 mei 2019

Maak er werk van! Huisvesting arbeidsmigranten in Meierijstad
Het aantal arbeidsmigranten dat in Nederland, Noord-Brabant en de gemeente Meierijstad werkt
groeit. Dit is mede het gevolg van de groeiende economie en de vele vacatures. Er is sprake van
vergrijzing en ontgroening (afname aandeel jongeren in de bevolking). Arbeidsmigranten zijn van
essentieel belang voor de economische groei binnen de gemeente.
De groei van het aantal arbeidsmigranten heeft geleid tot een tekort aan huisvesting, waardoor er
ongewenste situaties ontstaan. Om deze ongewenste situatie tegen te gaan en de economische
groei te stimuleren is er beleid opgesteld voor huisvesting van arbeidsmigranten binnen de
gemeente Meierijstad. Hierbij is nadrukkelijk ook oog voor de maatschappelijke impact.
Dit beleid gaat hoofdzakelijk over de short stay (maximaal anderhalf jaar).
Een projectgroep bestaande uit gemeente, werkgevers (POM en ZLTO), uitzendorganisaties,
woningbouwcorporaties en politie stelden dit beleid op en hebben dit als een advies voorgelegd
aan het college. Het college heeft dit advies overgenomen en legt dit voor aan de gemeenteraad
(commissievergadering 23 mei, raadsvergadering 6 juni).
In de voorbereiding sprak de projectgroep onder meer uitgebreid met de arbeidsmigranten zelf
(ook op locatie), de wijk- en dorpsraden, en (agrarische) bedrijven.
Meierijstad kenmerkt zich als een gemeente met veel industrie en land- en tuinbouw. Economische
ontwikkeling is een van de pijlers in het collegeprogramma van Meierijstad.
Het advies luidt in hoofdlijn:
 Zorg voor voldoende huisvesting voor de shortstay (doelstelling 2000 – 2500 extra bedden
in de komende 5 jaar).
 Ontlast hiermee de reguliere arbeidsmarkt en voorkom illegale situaties
 De voorkeur gaat hierbij uit naar grootschalige voorzieningen op locaties aan de rand van
bedrijventerreinen.
 Daarnaast adviseert de projectgroep om ook in het buitengebied grootschalige
voorzieningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de agrariër mogelijk te maken. Dit om de agrariër te stimuleren/ niet te belemmeren in de groei van zijn of haar
bedrijf.
 Short stay in de kernen blijft wel mogelijk, maar beperkt.
 Zorg voor betere controle, bijvoorbeeld door een contactpersoon namens de
huisvesters/werkgevers voor iedere huisvestingslocatie als aanspreekpunt voor de
omgeving en de arbeidsmigrant.
 Betrokken partijen ondertekenen een convenant met (regionale) afspraken met
werkgevers, huisvesters en woningcorporaties over o.a. huisvesting en registratie van
arbeidsmigranten. Ook pakken ze gezamenlijk een signalerende functie om strijdige
gevallen te ontdekken en te handhaven.
Een vervolgstap is om te kijken naar mid- en longstay, waarbij aspecten zoals integratie en
communicatie een rol spelen. Onder integreren wordt verstaan dat de arbeidsmigranten zich
wegwijs kunnen maken en dat zij zelfredzaam zijn in de gemeente Meierijstad. De gemeente
Meierijstad wil de arbeidsmigranten helpen om hierin een basis te leggen, het is aan de
arbeidsmigrant zelf om dit verder op vrijwillige basis op te bouwen.

19 maart 2019
Zoals u kunt zien heb ik al verschillende meldingen gemaakt bij de gemeente en bij het KAD over de ratten plaag die heerst in wijbosch. Wij hebben zelf grijze maar ook zwarte ratten gevangen. En... Lees meer
12 maart 2019
Beste wijkraad, beste dorpsraad, Bomenbeleid In 2019 stellen we het bomenbeleid voor Meierijstad op. En omdat bomen een grote impact op de leefomgeving van eenieder hebben, willen wij graag met u in... Lees meer
1 maart 2019
Dit 4 jaarlijks regionaal woonwensen onderzoek start in februari 2019. De gemeente onderzoekt samen met de corporaties de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of... Lees meer
23 februari 2019
75 jaar geleden begon de bevrijding van Brabant in wat nu de gemeente Meierijstad is. Veghel en Sint-Oedenrode werden als eerst bevrijd. In de weken daarna volgde Schijndel. Deze aangrijpende periode... Lees meer
22 februari 2019
Wijbosch schrikt van ‘onzalig plan’ voor weg door Wijboschbroek WIJBOSCH - Een weg door het Wijboschbroek? Nooit van z'n leven, zegt waarnemend voorzitter Jack van Zutphen van de dorpsraad in... Lees meer

Agenda

13
september
vrijdag 13 september 2019
zaterdag 28 september 2019
vrijdag 11 oktober 2019
18
oktober
vrijdag 18 oktober 2019
woensdag 23 oktober 2019