Geschiedenis kerkgebouw

donderdag 23 juni 2016

Bondige kerkgeschiedenis.

De oudste vermelding van een kapel in Wijbosch dateert uit 1428. De kapel wordt in 1850 gesloopt, katholieken in Wijbosch kerkten vanaf dat moment in Schijndel. In 1884 werd de parochie Wijbosch gesticht. Op een paar honderd meter afstand van waar de kapel stond, dus op een nieuwe locatie, werd naar plan van Herman Bekkers een kerk met pastorie gebouwd. Deze beide gebouwen, bekend van foto’s en tekeningen, raakten zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bestond wat discussie of de schade kon worden hersteld. Er werd besloten om de gebouwen te slopen. Naar verluidt werd de afkomende steen hergebruikt als straatverharding.

 

De inwoners van Wijbosch moesten het enkele jaren stellen zonder eigen kerkgebouw stellen, er werd gekerkt in de kapel van een nabij gelegen nonnenklooster. Rond 1950 kregen plannen om een nieuwe kerk en pastorie te bouwen, gestalte. De in ’s-Hertogenbosch woonachtige J.J. M. van Halteren kreeg als architect de opdracht om het ontwerp voor de kerk en pastorie maken. In het archief van het Bisdom zijn de tekeningen voor de kerk bewaard gebleven. Op basis van die tekeningen en de veldverkenning, is vast te stellen dat de kerk sinds de bouw in 1952 nauwelijks aan veranderingen onderhevig is geweest.

 

De wijzigingen die wel zijn doorgevoerd, hebben bijna uitsluitend te maken met het vernieuwen of toevoegen van interieurafwerkingen. Bekend is dat een deel van de kerkvloer werd vernieuwd. Een aantal ruimten kreeg nieuwe vloerafwerkingen, verlaagde systeemplafonds of een andere afwerking op de muren. Aan de oostzijde werd tegen de kerk een kleine bouwmassa onder een lessenaardak toegevoegd.

 

De kerk is uit de dienst genomen op 30 juni 2013. De kerk was toen al aangewezen als gemeentelijk monument. In opdracht van het bisdom zijn verwijzingen naar het religieuze gebruik van het voormalige kerkgebouw verwijderd. Het gaat om altaren, wijwaterbakjes, biechtstoelen, een stichtingssteen, wijdingskruisjes et cetera. De losse kerkinventaris waaronder heiligenbeelden, meubelstukken en dergelijke zijn reeds uit het gebouw weggehaald. Er zijn plannen gemaakt om in het kerkgebouw appartementen onder te brengen. 

 

BRON:

Wijbosch, Sint Servatiuskerk en pastorie

Auteur: Drs. ing. A.G. Oldenmenger

Bouwhistorische verkenning BAAC Rapport B-15.0006

29 februari 2020
Teken jij ook de petitie?       Werkgroep 'Handen af van Wijboschbroek .  heeft deze petitie aangemaakt voor  Gemeente Meierijstad Ben je tegen windmolens, velden met zonnepanelen en een weg door het... Lees meer
29 februari 2020
Beste vrijwilliger van Meierijstad, Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in onze samenleving. Er gebeurt in Meierijstad ontzettend veel dankzij mensen als hen, die zich vrijwillig inzetten voor hun... Lees meer
31 januari 2020
'Werkgroep Behoud/bescherming Wijboschbroek en buitengebied Wijbosch' Meierijstad in de rij voor 500 ha zonneparken? Windmolenpark Wijboschbroek? Een weg in Wijbosch Broek? Verkorte procedures? Deze... Lees meer
31 december 2019
Dorpsraad Wijbosch is een dynamische organisatie die opkomt voor de belangen voor inwoners in Wijbosch. Hierbij ligt de nadruk op ontwikkelingen en leefbaarheid van wonen, werken, zorg en welzijn,... Lees meer
10 december 2019
Wereldlichtjesdag 2019 Stilstaan bij elk kind dat gemist wordt Zondagavond 8 december hebben we om 19.00 uur in de Kloosterkapel van Annahof-St.Barbara  kaarsjes laten branden voor alle overleden... Lees meer

Agenda