Geschiedenis kerkgebouw

donderdag 23 juni 2016

Bondige kerkgeschiedenis.

De oudste vermelding van een kapel in Wijbosch dateert uit 1428. De kapel wordt in 1850 gesloopt, katholieken in Wijbosch kerkten vanaf dat moment in Schijndel. In 1884 werd de parochie Wijbosch gesticht. Op een paar honderd meter afstand van waar de kapel stond, dus op een nieuwe locatie, werd naar plan van Herman Bekkers een kerk met pastorie gebouwd. Deze beide gebouwen, bekend van foto’s en tekeningen, raakten zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bestond wat discussie of de schade kon worden hersteld. Er werd besloten om de gebouwen te slopen. Naar verluidt werd de afkomende steen hergebruikt als straatverharding.

 

De inwoners van Wijbosch moesten het enkele jaren stellen zonder eigen kerkgebouw stellen, er werd gekerkt in de kapel van een nabij gelegen nonnenklooster. Rond 1950 kregen plannen om een nieuwe kerk en pastorie te bouwen, gestalte. De in ’s-Hertogenbosch woonachtige J.J. M. van Halteren kreeg als architect de opdracht om het ontwerp voor de kerk en pastorie maken. In het archief van het Bisdom zijn de tekeningen voor de kerk bewaard gebleven. Op basis van die tekeningen en de veldverkenning, is vast te stellen dat de kerk sinds de bouw in 1952 nauwelijks aan veranderingen onderhevig is geweest.

 

De wijzigingen die wel zijn doorgevoerd, hebben bijna uitsluitend te maken met het vernieuwen of toevoegen van interieurafwerkingen. Bekend is dat een deel van de kerkvloer werd vernieuwd. Een aantal ruimten kreeg nieuwe vloerafwerkingen, verlaagde systeemplafonds of een andere afwerking op de muren. Aan de oostzijde werd tegen de kerk een kleine bouwmassa onder een lessenaardak toegevoegd.

 

De kerk is uit de dienst genomen op 30 juni 2013. De kerk was toen al aangewezen als gemeentelijk monument. In opdracht van het bisdom zijn verwijzingen naar het religieuze gebruik van het voormalige kerkgebouw verwijderd. Het gaat om altaren, wijwaterbakjes, biechtstoelen, een stichtingssteen, wijdingskruisjes et cetera. De losse kerkinventaris waaronder heiligenbeelden, meubelstukken en dergelijke zijn reeds uit het gebouw weggehaald. Er zijn plannen gemaakt om in het kerkgebouw appartementen onder te brengen. 

 

BRON:

Wijbosch, Sint Servatiuskerk en pastorie

Auteur: Drs. ing. A.G. Oldenmenger

Bouwhistorische verkenning BAAC Rapport B-15.0006

8 oktober 2020
VOLKSFEEST WIJBOSCH GAAT NIET DOOR.......   In goed overleg met alle partijen is besloten om dit jaar het Volksfeest Wijbosch niet door te laten gaan. Vanwege alle corona maatregelen, is besloten om... Lees meer
2 september 2020
Informatie: NL leert door. Ontwikkel loopbaanadvies natuurlijk ook voor Wijbosch en Schijndel gratis. Bekendmaking door de overheid via radio en tv aan Nederland en nu ook door de dorpsraad aan haar... Lees meer
27 augustus 2020
De dertiende editie WK Paalklimmen is op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. In aangepaste vorm natuurlijk. Geen markt, maar vooral waar het om gaat: hoe kom je snel of..... langzaam die paal in!... Lees meer
17 april 2020
Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft laat het ons weten! op 06 2626 2346 of info@wijbosch.com
10 april 2020
Vrijwilligers gezocht voor het rondbrengen van bossen bloemen namens Laverhof bij de cliënten die thuiszorg ontvangen. In het kader van samenwerking tussen Laverhof en Dorpsraad Wijbosch is deze... Lees meer

Agenda