Geschiedenis kerkgebouw

donderdag 23 juni 2016

Bondige kerkgeschiedenis.

De oudste vermelding van een kapel in Wijbosch dateert uit 1428. De kapel wordt in 1850 gesloopt, katholieken in Wijbosch kerkten vanaf dat moment in Schijndel. In 1884 werd de parochie Wijbosch gesticht. Op een paar honderd meter afstand van waar de kapel stond, dus op een nieuwe locatie, werd naar plan van Herman Bekkers een kerk met pastorie gebouwd. Deze beide gebouwen, bekend van foto’s en tekeningen, raakten zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bestond wat discussie of de schade kon worden hersteld. Er werd besloten om de gebouwen te slopen. Naar verluidt werd de afkomende steen hergebruikt als straatverharding.

 

De inwoners van Wijbosch moesten het enkele jaren stellen zonder eigen kerkgebouw stellen, er werd gekerkt in de kapel van een nabij gelegen nonnenklooster. Rond 1950 kregen plannen om een nieuwe kerk en pastorie te bouwen, gestalte. De in ’s-Hertogenbosch woonachtige J.J. M. van Halteren kreeg als architect de opdracht om het ontwerp voor de kerk en pastorie maken. In het archief van het Bisdom zijn de tekeningen voor de kerk bewaard gebleven. Op basis van die tekeningen en de veldverkenning, is vast te stellen dat de kerk sinds de bouw in 1952 nauwelijks aan veranderingen onderhevig is geweest.

 

De wijzigingen die wel zijn doorgevoerd, hebben bijna uitsluitend te maken met het vernieuwen of toevoegen van interieurafwerkingen. Bekend is dat een deel van de kerkvloer werd vernieuwd. Een aantal ruimten kreeg nieuwe vloerafwerkingen, verlaagde systeemplafonds of een andere afwerking op de muren. Aan de oostzijde werd tegen de kerk een kleine bouwmassa onder een lessenaardak toegevoegd.

 

De kerk is uit de dienst genomen op 30 juni 2013. De kerk was toen al aangewezen als gemeentelijk monument. In opdracht van het bisdom zijn verwijzingen naar het religieuze gebruik van het voormalige kerkgebouw verwijderd. Het gaat om altaren, wijwaterbakjes, biechtstoelen, een stichtingssteen, wijdingskruisjes et cetera. De losse kerkinventaris waaronder heiligenbeelden, meubelstukken en dergelijke zijn reeds uit het gebouw weggehaald. Er zijn plannen gemaakt om in het kerkgebouw appartementen onder te brengen. 

 

BRON:

Wijbosch, Sint Servatiuskerk en pastorie

Auteur: Drs. ing. A.G. Oldenmenger

Bouwhistorische verkenning BAAC Rapport B-15.0006

31 oktober 2021
Op zaterdag 6 november a.s. vindt de 2e editie plaats van Halloween Wijbosch. Wij hebben een spooktocht uitgezet door de straten van Wijbosch. Er zijn 2 routes, de enge en de minder enge waar de... Lees meer
3 oktober 2021
Deze week is de maandelijkse opschoondag van zwerfafval in Wijbosch. Een oranje container staat bij Toos van Alphen ( Broekkant 5) waar vuilniszakken en grijper liggen om het zwerfafval te verzamelen... Lees meer
3 oktober 2021
De actiegroepen “Handen af van Wijboschbroek” , “Bescherm de Rooise heide”en “LijnRecht” organiseren op zaterdag 9 oktober tussen 10u en 15u een ludieke fietstocht om iedereen in Meierijstad kennis... Lees meer
1 oktober 2021
Geslaagde opening dagbesteding  De Ontmoeting Afgelopen woensdag was het zover. Na anderhalf jaar is er een herstart van de dagbesteding De Ontmoeting. Deze dag voor ouderen was een hele leuke... Lees meer
16 augustus 2021
Beste Dorpsraad leden:   Gezocht: Voor de World Cleanup Day – t.b.v. tuinstoelen inzamelen -  “2 verkeersstroom regelaars voor zo’n 1 1/2 uur” we zoek vanuit dorps en wijkraden nog 2 vrijwilligers... Lees meer

Agenda