Geschiedenis kerkgebouw

donderdag 23 juni 2016

Bondige kerkgeschiedenis.

De oudste vermelding van een kapel in Wijbosch dateert uit 1428. De kapel wordt in 1850 gesloopt, katholieken in Wijbosch kerkten vanaf dat moment in Schijndel. In 1884 werd de parochie Wijbosch gesticht. Op een paar honderd meter afstand van waar de kapel stond, dus op een nieuwe locatie, werd naar plan van Herman Bekkers een kerk met pastorie gebouwd. Deze beide gebouwen, bekend van foto’s en tekeningen, raakten zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bestond wat discussie of de schade kon worden hersteld. Er werd besloten om de gebouwen te slopen. Naar verluidt werd de afkomende steen hergebruikt als straatverharding.

 

De inwoners van Wijbosch moesten het enkele jaren stellen zonder eigen kerkgebouw stellen, er werd gekerkt in de kapel van een nabij gelegen nonnenklooster. Rond 1950 kregen plannen om een nieuwe kerk en pastorie te bouwen, gestalte. De in ’s-Hertogenbosch woonachtige J.J. M. van Halteren kreeg als architect de opdracht om het ontwerp voor de kerk en pastorie maken. In het archief van het Bisdom zijn de tekeningen voor de kerk bewaard gebleven. Op basis van die tekeningen en de veldverkenning, is vast te stellen dat de kerk sinds de bouw in 1952 nauwelijks aan veranderingen onderhevig is geweest.

 

De wijzigingen die wel zijn doorgevoerd, hebben bijna uitsluitend te maken met het vernieuwen of toevoegen van interieurafwerkingen. Bekend is dat een deel van de kerkvloer werd vernieuwd. Een aantal ruimten kreeg nieuwe vloerafwerkingen, verlaagde systeemplafonds of een andere afwerking op de muren. Aan de oostzijde werd tegen de kerk een kleine bouwmassa onder een lessenaardak toegevoegd.

 

De kerk is uit de dienst genomen op 30 juni 2013. De kerk was toen al aangewezen als gemeentelijk monument. In opdracht van het bisdom zijn verwijzingen naar het religieuze gebruik van het voormalige kerkgebouw verwijderd. Het gaat om altaren, wijwaterbakjes, biechtstoelen, een stichtingssteen, wijdingskruisjes et cetera. De losse kerkinventaris waaronder heiligenbeelden, meubelstukken en dergelijke zijn reeds uit het gebouw weggehaald. Er zijn plannen gemaakt om in het kerkgebouw appartementen onder te brengen. 

 

BRON:

Wijbosch, Sint Servatiuskerk en pastorie

Auteur: Drs. ing. A.G. Oldenmenger

Bouwhistorische verkenning BAAC Rapport B-15.0006

16 augustus 2021
Je staat er eigenlijk nooit bij stil, maar een klein boeketje bloemen vertoont bij velen direct een glimlach op het gezicht. Dat ervaren wij, de vrijwilligersgroep van de moestuin van de Dorpsraad,... Lees meer
22 juli 2021
Enige tijd geleden heeft de Dorpsraad een enquête gehouden over de behoefte aan een speel/natuurbos en over een trimbaan. Heel veel inwoners hebben daar heel positief op gereageerd. Daar zijn wij... Lees meer
22 juli 2021
Afgelopen periode zijn er veel meldingen bij de Dorpsraad binnengekomen van overlast van motorcrossers. Behalve deze hinder en onveiligheid voor wandelaars is er ook verstoring van flora en fauna.... Lees meer
12 juli 2021
SAMEN HOUDEN WE WIJBOSCH ELKE MAAND SCHOON   Enige tijd geleden was een landelijke opschoondag van zwerfafval. Met een grote groep van 35 vrijwilligers is Wijbosch schoon gemaakt. Nu willen we deze... Lees meer
15 maart 2021
Zaterdag 20 maart gaan wij Ons Wijbosch weer opschonen. Handschoenen en groene vuilzakken kun je afhalen op "Broekkant 5" van 8:30 -17:00. De groene zakken die vol zijn kun je na je rondje daar ook... Lees meer

Agenda