Reactie Dorpraad Wijbosch

vrijdag 22 februari 2019

Dorpsraad Wijbosch heeft zowel de buurtadviseur als de wethouder infrastructuur Van Rooijen en de wethouder 1e bestuurlijke aanspreekpunt Witlox een mail gestuurd met hun zorgen.

Op de Beeldvormende Avond PZ is op 14 februari in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een presentatie gehouden omtrent bereikbaarheid bedrijventerreinen meierijstad. Hierbij is door beleidsmedewerkster verkeer aangegeven dat er alternatieve ontsluitingen van bedrijfsterrein De Dubbelen worden bekeken. Twee hiervan lopen door het Wijbosch Broek!

In de inleiding wordt gesproken over de samenhang met duurzaamheid en leefbaarheid maar tijdens de presentatie spreekt men van leefbaarheid van Veghel. Nergens wordt een woord gewisseld omtrent het belang van de natuurparel Wijboschbroek. Op een vraag van een commissielid wordt toegegeven dat er alternatieven die door het Wijbosch Broek gaan onderzocht worden.

De Dorpsraad Wijbosch wil in overleg treden met de verantwoordelijke bestuurders en uitleg over de presentatie en de voornemens. De Dorpsraad Wijbosch heeft in hun mail vragen gesteld zoals:

 

Wij willen op de hoogte gebracht worden van de voornemens, en in welk perspectief we dit moeten zien.

Wat voor consequenties heeft een provinciaal inpassingsplan op de mogelijkheid van inspraak?

Wat is er besloten op 13 febr bij het college besluit (genoemd bij de presentatie). In Ibabs is alleen een collegebesluit van 12 februari en daar kunnen we geen koppeling maken.

Krijgen wij de notitie reikwijdte en detailniveau ook?

Hoe en wanneer is er de mogelijkheid te reageren door de bewoners?

Krijgen we de Raadsinformatie brief ook? Wanneer komt deze?

Dorpsraad Wijbosch wacht de reacties af. We houden jullie op de hoogte.

19 maart 2019
Zoals u kunt zien heb ik al verschillende meldingen gemaakt bij de gemeente en bij het KAD over de ratten plaag die heerst in wijbosch. Wij hebben zelf grijze maar ook zwarte ratten gevangen. En... Lees meer
12 maart 2019
Beste wijkraad, beste dorpsraad, Bomenbeleid In 2019 stellen we het bomenbeleid voor Meierijstad op. En omdat bomen een grote impact op de leefomgeving van eenieder hebben, willen wij graag met u in... Lees meer
1 maart 2019
Dit 4 jaarlijks regionaal woonwensen onderzoek start in februari 2019. De gemeente onderzoekt samen met de corporaties de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of... Lees meer
23 februari 2019
75 jaar geleden begon de bevrijding van Brabant in wat nu de gemeente Meierijstad is. Veghel en Sint-Oedenrode werden als eerst bevrijd. In de weken daarna volgde Schijndel. Deze aangrijpende periode... Lees meer
22 februari 2019
Wijbosch schrikt van ‘onzalig plan’ voor weg door Wijboschbroek WIJBOSCH - Een weg door het Wijboschbroek? Nooit van z'n leven, zegt waarnemend voorzitter Jack van Zutphen van de dorpsraad in... Lees meer

Agenda

23
maart
zaterdag 23 maart 2019
29
april
maandag 29 april 2019
05
juli
vrijdag 5 juli 2019
11
oktober
vrijdag 11 oktober 2019