Reactie Dorpraad Wijbosch

vrijdag 22 februari 2019

Dorpsraad Wijbosch heeft zowel de buurtadviseur als de wethouder infrastructuur Van Rooijen en de wethouder 1e bestuurlijke aanspreekpunt Witlox een mail gestuurd met hun zorgen.

Op de Beeldvormende Avond PZ is op 14 februari in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een presentatie gehouden omtrent bereikbaarheid bedrijventerreinen meierijstad. Hierbij is door beleidsmedewerkster verkeer aangegeven dat er alternatieve ontsluitingen van bedrijfsterrein De Dubbelen worden bekeken. Twee hiervan lopen door het Wijbosch Broek!

In de inleiding wordt gesproken over de samenhang met duurzaamheid en leefbaarheid maar tijdens de presentatie spreekt men van leefbaarheid van Veghel. Nergens wordt een woord gewisseld omtrent het belang van de natuurparel Wijboschbroek. Op een vraag van een commissielid wordt toegegeven dat er alternatieven die door het Wijbosch Broek gaan onderzocht worden.

De Dorpsraad Wijbosch wil in overleg treden met de verantwoordelijke bestuurders en uitleg over de presentatie en de voornemens. De Dorpsraad Wijbosch heeft in hun mail vragen gesteld zoals:

 

Wij willen op de hoogte gebracht worden van de voornemens, en in welk perspectief we dit moeten zien.

Wat voor consequenties heeft een provinciaal inpassingsplan op de mogelijkheid van inspraak?

Wat is er besloten op 13 febr bij het college besluit (genoemd bij de presentatie). In Ibabs is alleen een collegebesluit van 12 februari en daar kunnen we geen koppeling maken.

Krijgen wij de notitie reikwijdte en detailniveau ook?

Hoe en wanneer is er de mogelijkheid te reageren door de bewoners?

Krijgen we de Raadsinformatie brief ook? Wanneer komt deze?

Dorpsraad Wijbosch wacht de reacties af. We houden jullie op de hoogte.

14 oktober 2019
LEZINGEN Dirk Paagman en Erwin Jansen zullen resp. op 14 en 21 oktober in het Spectrum om 20:00 uur, een lezing houden over de bevrijdingsmaanden september en oktober 1944 waarbij de 501 PIR en de... Lees meer
14 september 2019
Paal & pop Dit jaar anders dan u van ons verwacht. Vrijdag, een avond extra vermaak om al vast in de stemming te komen voor de zaterdag, het WK Paalklimmen. Vrijdag 13 september de aftrap ,bij... Lees meer
30 juni 2019
Graag willen wij jullie informeren over de opstart van walking korfbal bij t Braakske in het Wijbosch. Gezien de historie van het korfbal in Schijndel/Eerde hebben wij gekozen om na de succesvolle... Lees meer
13 juni 2019
Naar aanleiding van de vraag over de hoge snelheid op de Eerdsebaan in de Openbare Dorpsraad vergadering van 4 juni, heeft een medewerker van team verkeer besloten om een matrixbord aan deze weg te... Lees meer
6 mei 2019
Na inventarisatie woningbouwplannen verstevigt Meierijstad haar regierol Meierijstad presenteert een totaal overzicht van álle lopende woningbouwplannen voor Meierijstad: locatie, koop of huur en... Lees meer

Agenda

18
oktober
vrijdag 18 oktober 2019
woensdag 23 oktober 2019
zaterdag 26 oktober 2019