Kalenderitem 1531

dinsdag 11 april 2017 19:30 tot 21:30

Er zal op deze avond een fractieoverleg plaats vinden voor de politieke partij Team Meierijstad. Deze vergadering is openbaar.

Agenda