Kalenderitem 179

woensdag 29 april 2015 20:00 tot 23:00

Bijeenkomst Werkgroep Activiteiten.

Samen met de Dorpsraad is gekeken naar een nieuwe vorm van organisatie van al deze activiteiten, onder het motto: Vele handen maken licht werk.
Zoveel mogelijk overkoepelende werkzaamheden worden bijeen gebracht.
De werkgroep activiteiten komt slechts een aantal malen bij elkaar, waarbij de activiteiten worden bepaald en de bemensing ervan. Naast de voorzitter is er een Dorpsraadlid en coördinatoren van de activiteiten.
De coördinatoren vergaren vrijwilligers om zich heen voor de betreffende activiteit. Zij krijgen een protocol en een budget.
De coördinatoren overleggen met de voorzitter over voortgang en mogelijke problemen.

Hierdoor zijn de coördinatoren verlost van overkoepelende zaken en kunnen de vrijwilligers zich bezig houden met de uitvoering. Door de verdeling van rollen is er geen persoon meer die bijna alle taken op haar/zijn schouder heeft.

Agenda