Kalenderitem 185

dinsdag 5 mei 2015 09:30 tot 11:00

Mevrouw Hettema zal dan een presentatie verzorgen namens de weidevogelvereniging.
Info.:Yvonnevdheijden67@gmail.com

Agenda