Kalenderitem 539

dinsdag 22 december 2015 19:30 tot 21:30

Presentatie van politie Schijndel over BIN (Buurt Informatie Netwerk) Uitleg over o.a. buurtpreventie-gebruik groeps whatsapp.
BIN is een samenwerking tussen bewoners-politie en gemeente. Dit om de veiligheid en leefbaarheid van de wijk tot een hoger niveau te brengen.

Agenda