VISIE

De zelfsturing in de vorm van een Woonservice 2.0 is in deze tijd een logische stap. Uiteindelijk gaat het om een vorm van zelfsturing op diverse terreinen, ofwel het bundelen van krachten door samenwerking met elkaar: burgerparticipatie. Denk hierbij aan de verbetering van de eigen woon, werk- en leefomgeving door de voorzieningen rondom welzijn en zorg te borgen binnen ons eigen dorp. Bij de Woonservice Wijbosch 2.0 ‘T Middelpunt staat de kracht van de burgers voorop. Door de bundeling van krachten wordt meer resultaat geboekt. Tegelijkertijd waarschuwen we als bestuur van deze Woonservice 2.0 dat dit samenwerkingsverband  niet dé oplossing is voor alle problemen op het terrein van leefbaarheid (wonen, zorg, welzijn, inkomen).

Woonservice Wijbosch 2.0 ’T Middelpunt is een samenwerkingsverband van burgers, er wordt gewerkt zonder winstoogmerk en de zeggenschap van de deelnemers wordt gewaarborgd. Wij willen als Woonservice 2.0 herkenbaar zijn voor de inwoners van Wijbosch en een appèl kunnen doen op hun inzet om gezamenlijk en in ieders belang tot mooie resultaten te komen. 

Agenda

zaterdag 22 september 2018
zaterdag 22 september 2018
woensdag 26 september 2018
02
oktober
dinsdag 2 oktober 2018
woensdag 10 oktober 2018
vrijdag 12 oktober 2018
14
oktober
zondag 14 oktober 2018
20
oktober
zaterdag 20 oktober 2018
dinsdag 30 oktober 2018
05
november
maandag 5 november 2018
18
november
zondag 18 november 2018
21
december
vrijdag 21 december 2018
29
april
maandag 29 april 2019
05
juli
vrijdag 5 juli 2019