Stichting Dorpsraad Wijbosch

Algemeen

Dorpsraad Wijbosch is een dynamische organisatie die opkomt voor de belangen voor inwoners in Wijbosch. Hierbij ligt de nadruk op ontwikkelingen en leefbaarheid van wonen, werken, zorg en welzijn, cultureel en sociale activiteiten, veiligheid en recreatie. De Dorpsraad Wijbosch met 30 werkgroepen en 260 vrijwilligers, zorgen ervoor dat de doelstellingen worden bereikt.

Bestuur

Uitvoering wordt gegeven aan het Beleidsplan “Wonen in Wijbosch”. In dit beleidsplan zijn de missie, visie, doelstellingen en activiteiten met prioriteiten vastgelegd voor deze jaren.

Het bestuur van de Dorpsraad Wijbosch bestaat uit de volgende leden:

Kees Goos voorzitter 0654763497  

vacature secretaris

Carool Korsten penningmeester

Alex van Hedel bestuurslid 0611700795

Antonet de Meijer bestuurslid 0630624487

Hans Peperkamp bestuurslid 0657738685

Riekie van der Burgt bestuurslid

Marlies van Outersterp bestuurslid 0624467806

Tonnie Rovers bestuurslid 0614927809

 

Beleid

Wijbosch is een dorp met 1485 inwoners. Maar is een dorp met vele mogelijkheden en die in staat is om een prettig samenlevende gemeenschap te realiseren met een grote sociale bereidheid en samenhorigheid.

Dorpsraad Wijbosch initieert en ondersteunt dit door:

 1. Sociaal culturele activiteiten.

  Met de inwoners bouwen we aan voorzieningen en werken aan leefbaarheid.
  In de afgelopen 45 jaar dat de Dorpsraad actief is organiseert zij vele activiteiten zoals Spektakel in de Schakel, Jeugdvakantie werk, Wereldlichtjesdag, Volksfeest, Afscheidnemen,
   
 2. Wonen, Welzijn en Zorg.

  Met deze activiteiten werkt de Dorpsraad aan verbindingen, door ontmoeting, communicatie, geven van informatie & advies en bieden van ondersteuning. Zij stimuleert dat inwoners elkaar helpen op basis van eigen kracht onder het motto ‘Hart voor Elkaar’.

Enkele projecten zijn: Dagbesteding de Ontmoeting, uitbreiding AED netwerk, De Eeterij, Wepbus

 1. Communicatie intern en extern

  Goede communicatie is essentieel voor het functioneren van de Dorpsraad. Er is frequent contact met o.a.: wethouders, raadsleden en diverse leidinggevende medewerkers van de Gemeente, andere Dorpsraden binnen Meierijstad, Welzijn Meierij, Laverhof, Woonmeij, Basisschool De Regenboog, de Schakel en overige organisaties.

 

De Dorpsraad Wijbosch is o.a. betrokken bij de volgende overleggroepen: overleg Dorpsraden Meierijstad, overleg Wijkraden Schijndel, MFC overleg, overleg Mobiliteitsvisie, Bomenplan, Energietransitie, Omgevingsvisie, overleg Woonvisie, overleg woonservice Middelpunt

Verder zijn er diverse beleidsmatige en sociale activiteiten in voorbereiding en ontwikkeling zoals:

- Implementeren nieuwe website

- Promoten van activiteiten van Dorpsraad naar inwoners en andere organisaties

- Het meer betrekken van inwoners bij activiteiten. Inwoners informeren en communiceren en draagkracht nagaan door inwoners te betrekken met activiteiten dmv enquêtes De nieuwe website zal als basis fungeren.

- Ontwikkeling nieuwbouwwijk en leefgemeenschap Wij-hoven

- Toevoegen van voorzieningen voor leefbaarheid zoals Buurtwinkel, koffie- inloop, bibliotheek, kapelactiviteiten e.d.

- Woningbouw activiteiten in Wijbosch

- Ondersteuning armoedebeleid in Wijbosch