Gift voor project Zorg voor Armoede

Gift voor project Zorg voor Armoede

Gift voor project Zorg voor Armoede

Gift voor project Zorg voor Armoede en Kwetsbaren

De Dorpsraad is een project gestart met Zorg voor Armoede en Kwetsbare inwoners. Door AVG regelgeving weten wij niet welke inwoners onder de armoedegrens leven. Via een andere constructie kunnen we deze inwoners toch kado's bezorgen voor Sint en voor de Kerstdagen. Verder hebben hebben we bepaalde inwoners een fantastische maaltijd kunnen aanbieden. Dit initiatief werd enorm gewaardeerd. Deze kosten werden deels betaald door een gift van stichting Haella.

Haëlla is het fonds dat mensen helpt maatschappelijke dromen te verwezenlijken door steun aan kleinschalige projecten. We streven ernaar dit op een laagdrempelige manier te doen.

Het kan daarbij om vernieuwende zaken gaan, maar ook om maatschappelijk ongemakkelijke  onderwerpen. We dromen van een wereld met meer rechtvaardigheid en een samenleving waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond, en waarin gezorgd wordt voor kwetsbare mensen en ons milieu.

De Dorpsraad Wijbosch is de Stichting Haella erg dankbaar voor hun bijdrage.


 

arrow_back_ios Terug naar overzicht